Laki ja oikeudet

Tämä www.tokki.fi (jäljempänä ”verkkosivusto”) on Tokki Oy ylläpitämä verkkosivusto julkisessa internet-verkossa. Verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä verkkosivuston käyttöä säänteleviä käyttöehtoja. Verkkosivusto on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei muuta ole ilmoitettu. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkosivustolta.

Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja, mukaan lukien niihin ja verkkosivustoon myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjä ei käytä verkkosivustoa mihinkään lainvastaiseen käyttötarkoitukseen tai muuhun tarkoitukseen, mikä olisi kiellettyä näiden käyttöehtojen nojalla.

Käyttäjää kehotetaan lukemaan nämä käyttöehdot läpi säännöllisin väliajoin, sillä käyttöehtoja voidaan muuttaa aika ajoin ja ilman erillistä ilmoitusta.

Verkkosivuston käyttö ja informaation luonne

Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita verkkosivustosta. Verkkosivuston sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin ja valokuviin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joiden jakamiseen tai kaupalliseen hyödyntämiseen on pyydettävä erikseen sivuston ylläpitäjän lupa.

Verkkosivustolla voidaan julkaista asiantuntijoiden tai yksityisten laatimia lausuntoja ja otteita. Tällainen informaatio edustaa vain kyseisten asiantuntijoiden tai henkilöiden näkemyksiä, joiden oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä ylläpitäjä ei vastaa.

Linkit muille sivustoille

Verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin. Käyttäjän siirtyessä tällaisille sivustoille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Tokki Oy:n hallinnassa, eikä Tokki Oy:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Koska Tokki Oy ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, se ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Tokki Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta.

Kolmansien sivustot voivat myös sisältää Tokki Oy:n verkkosivustoon johtavia linkkejä. Tokki Oy ei vastaa näiden sivustojen tai linkkien käytettävyydestä. Tokki Oy ei myöskään tarkasta, valvo, hyväksy eikä muutoinkaan ole vastuussa tällaisten sivujen sisältämistä tai tarjoamista sisällöistä, mainoksista, tuotteista tai materiaaleista.

Toimitettu materiaali

Mikäli käyttäjä tai yhteistyökumppani lähettää aineistoa Tokki Oy:n sivuille, tulee lähettäjän kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, että hänen toimittamansa aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; ja (b) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Käyttäjän on lisäksi varmistettava, että hän omistaa kaikki oikeudet Tokki Oy:lle toimittamaansa aineistoon tai muuten hallitsee sitä ja että Tokki Oy voi halutessaan käyttää, julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa ilman erillistä korvausta käyttäjälle.

Tietojen oikeudellisuus

Vaikka Tokki Oy on kaikin kohtuullisin toimenpitein pyrkinyt varmistaman verkkosivuston sisältämän tiedon oikeellisuuden, käyttäjä on tietoinen, että tämä tieto voi olla epätarkkaa, epätäydellistä tai vanhentunutta. Verkkosivuston sisältöä muutetaan aika ajoin ja Tokki Oy voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia verkkosivustoon milloin tahansa.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy, että Tokki Oy ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (a) verkkosivuston käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (b) korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu verkkosivuston kautta saatuun tietoon tai informaatioon tai viestistä, joka on vastaanotettu verkkosivuston kautta; (c) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (d) muista verkkosivustoon liittyvistä olosuhteista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Tokki Oy:lle.

Tokki Oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 20.8.2012 ja ovat voimassa toistaiseksi. Tokki Oy varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Tokki Oy ei ole vastuussa verkkosivuston muutoksista tai keskeytyksistä.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Joensuun käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Sivuston ylläpitoon liittyvät tiedot:

Tokki Oy
Mokintie 66
FI-82600 Tohmajärvi
Tel +358 50 4640 555
Tel +358 50 3625 744
silja.rauma@tokki.fi
www.tokki.fi